dimecres, 25 de febrer de 2009

OBJECTIUS

- Percebre, identificar i anomenar fenòmens atmosfèrics propis de la tardor.
- Observar directa i indirectament diferents fets de la tardor.
- Tastar i manipular aliments de la tardor.
- Desplaçar-se correctament fora de l'àmbit escolar.
- Reconèixer i anomenar els colors de la tardor.
- Memoritzar el poema: "Els arbres es muden de roig i de groc".
- Comprendre i utilitzar adequadament el vocabulari propi de la tardor.
- Iniciar-se en el traç vertical: la pluja.
- Respectar els elements naturals que els envolten.
- Progressar en l'ús de diferents tècniques plàstiques.
- Compredre el conte de La Castanyera.
- Gaudir de les festes tradicionals.
- Gaudir d'una audició de música tradicional.

dimarts, 24 de febrer de 2009

CONTINGUTS

Descoberta de l'entorn natural i social

Procediments
- Identificació del paisatge de la tardor.
- Identificació dels fruits de la tardor.
- Identificació dels diferents estats metereològics.

Conceptes
- La fulla de la tardor.
- Canvis climatològics: la pluja, fred, núvols, vent.
- Els fruits de la tardor.

Actituds, valors i normes.
- Acceptació de l'ajuda de l'adult.
- Gust per tastar coses noves.

Descoberta d'un mateix

Procediments
- Pràctica de la precisió en el traç vertical.
- Degustació dels diferents fruits de la tardor.

Conceptes
- El traç vertical: les gotes de pluja.
- El tast dels fruits.

Actituds, valors i normes.
- Gust per compartir experiències amb els companys.
- Interés per comportar-se correctament fora de l'escola.

Intercomunicació i llenguatge

Procediments
LL. verbal
- Adquisició del vocabulari de la tardor.
- Memorització d'un poema.
- Comprendre el conte de: La Castanyera.

Ll. plàstic
- Aplicació de les tècniques plàstiques bàsiques.

Ll. matemàtic
- Utilització de la noció de quantitat.
- Comparacions de mides.

Ll. musical
-Gaudir d'una audició de música tradicional.

Conceptes
LL. verbal
- El vocabulari de la tardor.
- Poema de la tardor.
- Conte: La Castanyera.

Ll. plàstic
- Tècniques plàstiques: ceres, pinzell, bernissar, esquinçar.

Ll. matemàtic
- Noció de quantitat: molt/poc.
- Mides: gran/petit.

Ll. musical
- Audició de: la tardor de Vivaldi.

Actituds, valors i normes
- Hàbit d'escoltar els altres i esperar el torn de paraula.
- Reflexió per no donar respostes precipitades.
- Bona disposició per l'activitat plàstica.
- Respecte pel treball dels altres.

dilluns, 23 de febrer de 2009

JUSTIFICACIÓ DE L'UNITAT

Aquesta unitat de programació va dirigida als infants de P3 durant el primer trimestre del curs, una vegada superat el període d'adaptació.
El fenòmen de la caiguda de la fulla és característic de la tardor. Es pretenc que l'infant aprengui i reconegui aquesta estació i tot allò que la defineix: la transformació del paisatge, els diferents colors, els fruits, festes tradicionals, costums... l'infant forma part d'un entorn canviant, l'escola l'ajuda a conèixer els fenòmens pròpis de cada estació i tot allò que nés característic d'una estació de l'any.